All Zdravstvene ustanove

 • Favorite

  MG Stens

  Laparoskopske i klasične operacije abdomena ( kila, žučna kesa, slepo crevo.. ) Estetska, korektivna hirurgija Operacija vena Ginekološke operacije Urološke operacije Dečja hirurgija Specijalistički pregledi Specijalna hirurška bolnica „MG Stens“ prostire se na 500m2 poslovnog prostora, koji čine savremeno opremljeni operacioni blok sa bolesničkim sobama i poliklinički deo sa ambulantama čitaj dalje

 • Favorite

  Medicina rada

  Služba ima četiri lekara, specijaliste medicine rada, psihologa, dobro obučene medicinske sestre.Po potrebi angažujemo sve specijaliste koji su nam potrebni ( neuropsihijatra, oftalmologa, specijalistu ORL, internistu, urologa, radiologa, specijalistu sportske medicine …) Svi pregledi se obavljaju na jednom mestu u toku jedne radne smene. Posedujemo dobro opremljen punkt za funkcionalnu čitaj dalje

 • Favorite

  Dispanzer za žene

  U Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena radi 6 ginekologa, jedna sestra sa Višom stručnom spremom, 3. laboranta, 5 akušerskih sestara i dva higijeničara. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena radi u dve smene (od 07.00 do 20.00 časova). Smešten je u polikliničkom delu bolnice, na prostoru od 300m². U dispanzeru radi čitaj dalje

 • Favorite

  Školski dispanzer

  Dispanzer pruža kako preventivnu tako i kurativnu zfravstvenu zaštitu školske dece uzrasta od 7 do 26 godina (do kraja redovnog školovanja). Dispanzer je lociran u zgradi na Keju i nema isturenih ambulanti u školama. U okviru preventivnih delatnosti formiraju se posebna savetovališta gde se obavljaju sistematski pregeldi, vakcinacija, zdravstveno vaspitanje. čitaj dalje

 • Favorite

  Dečji dispanzer

  Dispanzer prati rast i razvoj dece predškolskog uzrasta od rođenja do polaska u školu. Rad se odvija preko odseka preventive i odseka kurative. U okviru odseka preventive preko Razvojnog savetovališta kontinuirano se prati rast i razvoj dece preko sistematskih pregleda. U isto vreme obavlja se vakcinacija dece prema uzrastu. Obavezni čitaj dalje

 • Favorite

  Zavod za javno zdravlje

  ZZJZ Pirot osnovan je 1990 god. kao Zavod za zaštitu zdravlja Pirot. Odluku o osnivanju doneo je Opštinski fond zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja od 17.07.1990 god. (br. Odluke 03-39/4). Počeci Zavoda vezuju se za 1936 god. kada je podignuta zgrada Doma narodnog zdravlja, u okviru kojeg je formirano bakteriološko-epidemiološko čitaj dalje

 • Favorite

  Stomatološka služba

  Obuhvata Službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih koja zbrinjava odrasle pacijente Prva je u procesu uvođenja zdravstvenih reformi počela svoj samostalni razvoj. U okviru ove službe je i Služba preventivne dečije stomatologije sa ortodoncijom. Dečija stomatologija sa svojim ambulantama u predloškolskoj ustanovi, osnovnim školama i dve srednje škole, kao i čitaj dalje

 • Favorite

  Hitna pomoć

  U Hitnoj službi radi 10 lekara (dva specijalista urgentne medicine, jedan specijalista biohemije, jedan na specijalizaciji iz urgentne medicine), 14 tehničara, 10 vozača. Služba hitne medicinske pomoći Pirot pokriva teritoriju Opštine Pirot koja ima 1235 km² sa preko 70 naselja uključujući i sam Pirot. Sama opština i pirotski okrug spadaju čitaj dalje

 • Favorite

  Opšta bolnica

  Bolnica pruža stacionarnu, specijalističko-konsultativnu i dijagnostičko-terapeutsku delatnost za  oko 117.000 stanovnika pirotskog okruga. Stacionarni deo ima kapacitet od 365 postelja i površinu od 11.000m2, a poliklinički deo 17.000m2 . U okviru svakog odeljenja funkcioniše poluintenzivna nega. Dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene su centralnim razvodom gasova, signalizacijom i ozvučenjem. U Opštoj čitaj dalje